PROBAS DE ACCESO DO CURSO 2020/2021

Exemplos de Probas de acceso de convocatorias pasadas

2019

Interpretación. Exemplo da proba de Análise (parte B)

2018

Interpretación. Exemplo da proba de Análise (parte B)

Cmus Superior de Vigo