top of page
IMG_3651.jpg

probas de acceso

Exemplos de Probas de acceso de convocatorias pasadas

2020

Interpretación
Exemplo da proba de Análise (parte B)

2021

Interpretación

Exemplo da proba de Análise (parte B)

Pedagoxía

Exemplo de propostas da parte C

Produción e Xestión

Exemplo de proba

2022

Interpretación

Exemplo da proba de Acceso

Musicoloxía

Análise

Orientación comentario

Texto Etnomusicoloxía

Texto Histórica

Produción e Xestión

Parte A

Parte B

Rúbrica

bottom of page