top of page

Medidas ECO

Medidas internas do CSM de Vigo

A Comisión de asuntos ecológicos do CSM de Vigo ver de aprobar na reunión do 24 de novembro de 2024 as seguintes recomendaciones a Comunidade Educativa para unha maior sostenibilidade do Centro e a melhor optimización posible dos recursos enerxéticos do Conservatorio.

En negriña figuran as recomendaciones que xa están postas en marcha.

 • Certificados no posible dixitais.

 • Evitar as máximas copias posibles.

 • Uso de dispositivos dixitais para a aula ou traballos.

 • Horas mínimas necesarias de calefacción.

 • Uso racional de luces no Auditorio segundo a actividade a desenvolver.

 • Uso de ascensores só para persoas con mobilidade reducida e pessoal de limpeza.

 • Apagar as luces cando se deixa a aula, anque sexa por pequenos períodos. Apagar se a aula ten unha luminosidade suficiente para o estudo ou clase.

 • Zona web con medidas ecolóxicas.

 • Aumentar a cantidade contenedores de reciclaxe (papel, envases, etc…).

 • Prevalencia das reunións “online” sobre os desprazamentos.

 • Apagar enchufes extensores ao remate da actividade lectiva e/ou académica.

 • Productos de limpieza ECO.

Enlaces a información sobre medidas ecolóxicas

bottom of page