CSMV_9512.jpg

IMPRESOS

Nesta sección poderás baixar os seguintes impresos:

- Instancia pdf  docx

- Solicitude de uso de espazos para estudo pdf docx

- Autorización de tramitación de matrícula  pdf  docx

- Autorización do uso da Imaxe pdf  docx

- Disciplina e créditos cursados en mobilidades pdf  docx

- Solicitude de admisión como alumno/a en prácticas pdf  docx

- Solicitude de inc. de créditos ECTS recoñecidos pola SXEFPIE pdf  docx

- Solicitude de inc. de créditos ECTS  cursados noutra especialidade pdf  docx

- Solicitude de mantemento/cambio de profesorado pdf  docx

- Solicitude de recoñecemento de creditos ECTS pdf  docx

- Solicitude de candidatura ao Consello Escolar pdf docx

Para o profesorado

- Solicitude de permiso 

- Solicitude de permiso por formación