top of page
CSMV_9444.jpeg

NORMATIVA

O documento que se pode descargar ou ver a continuación foi aprobado en sesión do Consello Escolar do 18 de maio de 2016. Foi sometido á avaliación de toda a Comunidade Educativa do Conservatorio Superior de Música de Vigo. É un documento aberto, polo tanto, as observacións e melloras que incluso poden xurdir serán tidas en conta e avaliadas para a súa posible incorporación aos próximos cursos académicos.

O documento que se pode descargar ou ver a continuación aprobouse en sesión do Consello Escolar do 18 de maio de 2016. Foi sometido a avaliación de toda a Comunidade Educativa do Conservatorio Superior de Música de Vigo. As Normas de organización e funcionamento son un documento aberto, polo tanto, as observacións e melloras que poidan xurdir serán tidas en conta e avaliadas para a súa posible incorporación aos próximos cursos académicos.

O documento que se pode descargar ou ver a continuación aprobouse en sesión do Consello Escolar do 18 de maio de 2016. Foi sometido a avaliación de toda a Comunidade Educativa do Conservatorio Superior de Música de Vigo. As Normas de organización e funcionamento son un documento aberto, polo tanto, as observacións e melloras que poidan xurdir serán tidas en conta e avaliadas para a súa posible incorporación aos próximos cursos académicos.

A continuación pódese descargar o Plan de Igualdade do CSM de Vigo

A continuación pódese descargar o Protocolo sobre o acoso sexual aprobado polo Consello Escolar o 1 de xullo de 2020

A continuación pódese descargar o Plan de atención a diversidade aprobado polo Consello Escolar o 16 de abril de 2021

bottom of page