NORMATIVA

PROXECTO EDUCATIVO (PEC)

O documento que se pode descargar ou ver a continuación foi aprobado en sesión do Consello Escolar do 18 de maio de 2016. Foi sometido á avaliación de toda a Comunidade Educativa do Conservatorio Superior de Música de Vigo. É un documento aberto, polo tanto, as observacións e melloras que incluso poden xurdir serán tidas en conta e avaliadas para a súa posible incorporación aos próximos cursos académicos.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO (NOF)

O documento que se pode descargar ou ver a continuación aprobouse en sesión do Consello Escolar do 18 de maio de 2016. Foi sometido a avaliación de toda a Comunidade Educativa do Conservatorio Superior de Música de Vigo. As Normas de organización e funcionamento son un documento aberto, polo tanto, as observacións e melloras que poidan xurdir serán tidas en conta e avaliadas para a súa posible incorporación aos próximos cursos académicos.

PLAN DE CONVIVENCIA DO CSM DE VIGO

O documento que se pode descargar ou ver a continuación aprobouse en sesión do Consello Escolar do 18 de maio de 2016. Foi sometido a avaliación de toda a Comunidade Educativa do Conservatorio Superior de Música de Vigo. As Normas de organización e funcionamento son un documento aberto, polo tanto, as observacións e melloras que poidan xurdir serán tidas en conta e avaliadas para a súa posible incorporación aos próximos cursos académicos.

PLAN DE IGUALDADE

A continuación pódese descargar o Plan de Igualdade para o curso 2019-2020

PROTOCOLO SOBRE ACOSO SEXUAL

A continuación pódese descargar o Protocolo sobre o acoso sexual aprobado polo Consello Escolar o 1 de xullo de 2020

Cmus Superior de Vigo