top of page

Máster en Creación, Interpretación e Investigación

Con este Máster implántase por primeira vez na nosa Comunidade Autónoma o nivel MECES 3 nas Ensinanzas Artísticas Superiores, o mesmo que nos Másteres Universitários oficiais.

Este nivel 3 do Marco español de cualificacións para educación superior correspóndese co nivel 7 do Marco Europeo de cualificacións (EQF7).

Este Máster en Ensinanzas Artísticas de Creación, Interpretación e Investigación musical ten una duración dun curso académico cun total de 60 créditos ECTS.

IMG_1289_edited.jpg
bottom of page