CONDICIÓNS XERAIS E PROCESOS DE MOBILIDADE ERASMUS +

1.- ALUMNADO – Mobilidades SMS (para Estudos) e/ou SMT (para realizar Prácticas)

2.- PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE – Mobilidades STA (Impartir docencia), Mobilidades STT (Recibir formación) e Mobilidades STT (Recibir formación)

Cmus Superior de Vigo