top of page

PROGRAMA ERASMUS+

Información xeral

O Parlamento Europeo aprobou o programa Erasmus+ para o período 2014-2020, que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2014. O novo programa Erasmus+ forma parte da estratexia Europa 2020, da estratexia Educación e Formación 2020 e da estratexia "Repensar a Educación" e engloba todas as iniciativas de educación, formación, mocidade e deportes. En materia educativa abarca todos os niveis: escola, formación profesional, educación superior e formación de adultos. Erasmus+ integrará os programas existentes no programa de aprendizaxe permanente e tamén nos programas internacionais de educación superior: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink e programas bilaterais, ademais do programa Xuventude en acción.

Este novo programa céntrase na aprendizaxe formal e informal máis alá das fronteiras da UE, cunha clara vocación de internacionalización que se abre cara a terceiros países co obxectivo de mellorar as capacidades educativas e formativas das persoas para a empregabilidade dos estudantes. e traballadores. O programa Erasmus foi un estándar europeo de educación e formación que permitiu a máis de 180.000 estudantes ao ano estudar e / ou traballar no estranxeiro, permitindo tamén a implementación de proxectos de cooperación entre institucións europeas de educación superior. Non estaba dirixido só a estudantes, senón tamén a profesores que querían ensinar e recibir formación nos países do Espazo Europeo de Educación Superior e a persoal non docente que quería recibir formación.

O programa recibiu o nome do humanista e teólogo Desiderius Erasmus de Rotterdam (1465-1536) que viaxou para traballar e estudar nos centros educativos máis importantes do seu tempo, incluídos París, Lovaina e Cambridge. Do mesmo xeito que o personaxe, o programa Erasmus dá moita importancia á mobilidade e á ampliación das perspectivas de carreira a través da aprendizaxe. Abandonado o seu destino na Universidade de Basilea, foi un pioneiro das bolsas de mobilidade que hoxe levan o seu nome. Os estudos demostraron que un período no estranxeiro non só enriquece a vida dos estudantes no campo académico, senón tamén na adquisición de habilidades interculturais e autosuficiencia. Os intercambios de persoal docente e non docente producen os mesmos beneficios tanto para os participantes como para as institucións implicadas.

Ademais das accións de mobilidade, o Programa Erasmus permitiu o traballo cooperativo entre institucións de educación superior a través de programas intensivos, redes e proxectos multilaterales. Poucos programas lanzados pola Unión Europea tiveron unha acollida similar. Ao redor do 90% das universidades europeas participan en Erasmus e máis de 2 millóns de estudantes participaron no programa desde a súa creación en 1987.​

Obxectivos

 • Erasmus converteuse nun vehículo para a modernización da educación superior en Europa e inspirou o proceso de Bolonia.

 • O obxectivo xeral do programa é crear unha área de educación superior e fomentar a innovación en toda Europa.

 • Erasmus forma parte do programa europeo de aprendizaxe permanente dende 2007 e cubriu novas áreas como prácticas en empresas (transferidas do programa Leonardo da Vinci), formación de persoal e docencia para o persoal da empresa. O programa busca ampliar aínda máis as súas accións de mobilidade nos próximos anos, ata 3 millóns de estudantes Erasmus en 2012.

Accións

 • Para estudantes

  • Estudiar no extranxeiro

  • Realizar prácticas no extranxeiro

  • Preparación linguística​

 • Para persoal de universidades/institucións de ensino superior:

  • Ensinar no extranxeiro

  • Recibir ensinanza no extranxeiro​

 • Para universidades/institucións de ensino superior:

  • Programas intensivos

  • Networks académicas e estructurais

  • Proxectos multilaterales​

 • Para empresas

  • Acoller estudantes en prácticas

  • Ensinar no extranxeiro

  • Participar en proxectos universitarios

CARTA UNIVERSITARIA ERASMUS

As institucións de educación superior que desexen participar en accións Erasmus deberán contar cunha Carta da Universidade Erasmus. O obxectivo da Carta é garantir un alto nivel de calidade en mobilidade e cooperación, establecendo os principios fundamentais para todas as accións Erasmus que os participantes desexen levar a cabo. A Comisión Europea é a responsable da aplicación do programa Erasmus en todas partes e a súa Dirección Xeral de Educación e Cultura coordina as súas diferentes accións. As mobilidades individuais, tamén chamadas "accións descentralizadas" están organizadas a través de axencias nacionais nos 31 países participantes. As axencias centralizadas como redes, proxectos multilaterales e premios "Carta da universidade Erasmus" están liderados pola axencia executiva de educación, audiovisual e cultura con sede en Bruxelas.

bottom of page