CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE MOBILIDADES DOCENTES E NON DOCENTES - VERÁN 2022

Como o curso pasado, temos a posibilidade de financiar actividades docentes ou formativas que se poderán realizar no verán deste curso, a través dos programas de mobilidade internacional que CSMVIGO desenvolve xunto co Consorcio CARTES.

1.- MOBILIDADES KA107.- Dado que numerosas institucións do Consorcio renunciaron ás bolsas que tiñan adxudicadas, o consorcio ofrécenos a posibilidade de financiar ata 5-6 bolsas que se suman ás que o CSMVIGO ten previsto realizar un seguimento. -up do programa de prácticas que comeza este verán en TIRANA (ALBANIA) con motivo de ser a sede da Capital Europea da Xuventude.

As movilidades a Albania realizaríanse do 15 de xuño ao 31 de xullo e poderán realizarse individualmente na Universidade das Artes de Tirana.

A idea inicial deste proxecto era fomentar a participación de grupos de cámara seleccionados entre os alumnos premiados nos concursos de cámara do Conservatorio. Trátase dun proxecto incipiente, polo que sería bo poder establecer relacións cos profesores da Universidade de Letras para impulsar outras iniciativas similares no futuro. Neste curso só se interesaron dous alumnos (Piano e Guitarra) e está previsto que tamén participe un pequeno grupo de estudantes ucraínos que mostraron interese en ir.

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES:
Dado que o proxecto pretende desenvolver prácticas de cámara en sucesivas edicións, terán prioridade as solicitudes do profesorado interesado vinculado ao departamento de Piano de Cámara e/ou Acompañamento. Os participantes serán seleccionados pola Universidade das Artes de Tirana.

DURACIÓN DAS MOBILIDADES:
5 días mínimo + 2 días de viaxe. O Consorcio poderá determinar o financiamento dunha duración máis longa se hai fondos dispoñibles.
FINANCIACIÓN: Dietas: 180 €x7 - Viaxes: 360 €

PERÍODO:
Entre o 15 de xuño e o 31 de xullo. Todos os trámites burocráticos deberán realizarse a través da plataforma do Consorcio antes do 15 de xuño. Os candidatos seleccionados recibirán unha ligazón para acceder e achegar toda a documentación necesaria.

2.- MOBILIDADES KA103.-

Tamén existe a posibilidade de solicitar apoio económico para actividades docentes e/ou formativas de persoal docente e non docente que respondan á estratexia de internacionalización do CSMVIGO: impartir clases, participar en xurados internacionais, mellorar as competencias lingüísticas que repercutan nun mellora das seccións bilingües, etc. Para iso, coa solicitude deberá achegarse un proxecto de Formación ou Docencia, que se valorará para o seu financiamento.

3.- PRAZO DE SOLICITUDE: Por tratarse dunha convocatoria extraordinaria e inesperada, o prazo de presentación de solicitudes rematará o vindeiro venres ás 18.00 horas, para que haxa tempo para realizar todos os trámites necesarios ante a administración do consorcio.

4. ENLACE:

https://form.jotform.com/212771268875063