top of page

CONVOCATORIA DE MOBILIDADES DOCENTES E NON DOCENTES  2022/23

Dende o 12 de outubro de 2022 está aberto o prazo para solicitar novas mobilidades nas modalidades STA (impartir docencia), STT (recibir formación) ou ISTA (traer profesorado de empresa convidada para impartir formación) a realizar no presente curso 2022-23 entre 1 de novembro de 2022 e 31 de maio de 2023.

 

A solicitude realizarase a través da ligazón https://form.jotform.com/222821336040343

 

O prazo de presentación de solicitudes rematará ás 12 horas do luns 24.10.2022 para resolver as solicitudes admitidas a trámite na semana do día 24.

 

Unha vez enviado o formulario, recibirá no seu correo electrónico dous pdf adxuntos, un coa súa confirmación e outro co documento de CONVENIO DE MOBILIDADE para o curso 2022-23, que deberán enviarse debidamente cubertos ao correo electrónico <erasmus@csmvigo .com> antes do remate do prazo, xunto cos demais documentos que se especifican a continuación:

 

Documentos a achegar:

1. Fotocopia do DNI/NIE só no caso de participar por 1a vez

2. Foto de baixa resolución para anexar ao Acordo de Mobilidade tanto se participas por 1a vez como se desexas enviar unha foto actualizada (coa menor resolución posible, por favor)

3. Curriculum Vitae en inglés, tanto se participas por 1a vez como se desexas actualizar o que se presentou en convocatorias anteriores

4. Acreditación do nivel de idioma solicitado na institución de acollida, tanto se participa por 1a vez como se desexa actualizar o nivel que se presentou en convocatorias anteriores (O idioma que se solicita para realizar unha actividade docente é normalmente o inglés, se aínda que moitas institucións, especialmente en Italia ou Portugal, non aplican requisitos lingüísticos específicos)

5. Carta de invitación do destino solicitado (se existe algunha).

 

Os solicitantes interesados ​​en participar nas mobilidades KA103/KA131 e KA107 deberán presentar dúas solicitudes diferentes, unha para KA103/KA131 e outra para KA107. Así mesmo, os interesados ​​en traer un profesor convidado de empresa (ISTA) deberán enviar un formulario separado, marcando esta opción e cubrindo os datos solicitados na páxina 6 do formulario. Os aspirantes interesados ​​en participar en proxectos institucionais do CSMVigo, como o Congreso Español de Música, poderán optar por esta opción tanto para o KA103/131 como para o KA107. En breve enviarei as datas confirmadas para cada un destes proxectos. A maioría das institucións queren levar a cabo estes proxectos entre febreiro e abril, aínda que algunhas institucións como Saraxevo prefiren recibir estes proxectos no 1o semestre.

 

Solicitudes KA103/KA131 (PAÍSES EUROPEOS): As propostas subvencionables enviaranse aos destinos solicitados (máximo 2 destinos) que poderán aceptar ou rexeitar as propostas presentadas. No caso de que os dous destinos solicitados acepten as proposicións enviadas, terá prioridade a 1a opción solicitada. A 2a opción só poderá ser financiada se hai fondos dispoñibles despois de financiar a 1a opción de todos os solicitantes cuxas propostas sexan admitidas.

 

Solicitudes KA107 (PAÍSES NON EUROPEOS): As propostas subvencionables enviaranse aos destinos solicitados para a organización de Xornadas de Música Española ou proxectos institucionais. As institucións de acollida elixirán as especialidades participantes en función dos seus intereses institucionais.

 

Como novidade respecto doutras convocatorias, no caso de non contar con fondos suficientes para financiar todas as proposicións recibidas, priorizaranse as solicitudes subvencionables segundo o establecido na convocatoria.

 

Para aqueles que nunca participaron nun programa de mobilidade, mándolles a ligazón ao apartado da páxina web onde se atopa a documentación relacionada coa participación no programa de mobilidade: https://www.csmvigo.com/documentacion-y -solicitudes. Para resolver dúbidas concretas relacionadas co tema da participación no programa de mobilidade do CSMVigo ás que non atopes resposta nos Protocolos de Mobilidade, escribe a este correo electrónico <erasmus@csmvigo.com> para programar unha cita telemática ou presencial. reunión entre todas as partes interesadas

Noticias copy: Noticias
bottom of page