Curso 2020/2021

MEDIDAS COVID-19

Formulario de comunicación ao Centro de síntomas do COVID-19
Só poderás rexistrar este formulario dende o correo @csmvigo.com (non funcionarán contas de correo @gmail.com, @hotmail.com ou similares

BENVIDO AO

TEU CENTRO

DE ESTUDOS

Goza a música

Xunta de Galicia.png
FINAL_SEPIEGOB_WEB_universidades.jpg
AEC Logo transparent.gif

CSMVigo