Equipo directivo

Esteban Valverde Corrales

Director

Profesor do Departamento de Vento Madeira (Clarinete)

director@csmvigo.com

Horario de atención ao público: martes e xoves de 12:00 horas a 13:00 horas

(Medida COVID-19, previa cita por correo electrónico)

IMG_2226.jpg
Jacobo Gaspar

Jacobo Gaspar Grandal

Vicedirector

Profesor do Departamento de Composición

vicedirector@csmvigo.com

Atención ao público*: Martes (12:00- 14:00), mércores (10:00 - 12:00) e xoves (18:00-20:00)

 

*Fora deste horario atenderase con cita previa.

Ana María Torres Estarque

Secretaria Académica

Profesora do Departamento de Corda (Violonchelo)
secretaria@csmvigo.com
Atención ao público: de martes a venres (10:00-12:00).

Ana Torres

Roberto C. Noche García

Xefe de Estudos

Profesor do Departamento de Vento Madeira (Clarinete)

 xefatura@csmvigo.com

Atención ao público*: Luns(10:00-12:00), martes (12:00-14:00), mércores (12:00-13:30) e xoves (10:00-12:00).

*Fora deste horario atenderase con cita previa.

Roberto Noche
COORDINADORES

José Luís Fernández Rodríguez

Coordinador Programas Internacionais

Profesor do Departamento de Guitarra

erasmus@csmvigo.com 

Atención ao público*: Luns e martes (19:00-20:00) e mércores (13:00-14:00)

*Cita previa por correo-e

Juan Carlos Villar del Saz

Coordinador de TICs

Profesor do Departamento de Corda

tic@csmvigo.com

Atención ao público: Mércores (12:00-14:00) e xoves (18:00-20:00)

CONSELLO ESCOLAR

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DENDE DECEMBRO DO 2018

Alonso Monteagudo, Julio C.

Blanco Piñeiro, Patricia

Costa Vázquez, Luis 

Fernández Rodríguez, José Luis

Lorenzo Vila, Enrique

Peris Salóm, Mario

Yebra Rivera, Rafael Salvador

Juncal Pereira, Ana

Álvarez González, Juan

Denis Sanromán, Jorge

López López, Lucas

Ochagavías Sotelo, Sara Lía

Torres Estarque, Ana

Noche García, Roberto C.

Valverde Corrales, Esteban

Profesor

Profesora

Profesor

Profesor

Profesor

Profesor

Profesor

PAS

Alumno

Alumno

Alumno

Alumna

Secretaria

Xefe de Estudos

Director

CLAUSTRO

Abal Pulleiro, Iván

Abreu Fernández, Pablo

Alonso Monteagudo, Julio Carlos

Amoedo Portela, Alejo

Araújo Comesaña, Óscar

Beltrán Sobrado, Pablo

Blanco Piñeiro, Patricia

Cambeiro Alis, Carlos Manuel

Campo Edesa, José Antonio

Candisano Mera, José Agustín

Cantal Mariño, José Antonio

Caride Rodríguez, Adolfo

Castro Roig, Carlos

Cid Castro, María José

Costa Vázquez, Luis

Cuevas Sánchez, Diego David

de Arredondo Cuéllar, Lilian

Díaz Álvarez, Juan Carlos

Eiras Tojo, Juan Manuel

Escobar Vidal, Francisco Javier

Fernández González, José Manuel

Fernández Rodríguez, José Luis

Freijeiro Alonso, Lorena

Gallardo Castillo, Raquel

García Escarpa, Margarita

García Lomba, María Cristina

García Souto, Libertad

Gaspar Grandal, Jacobo

Gil Lloréns, Isabel Pilar

Gradaille Peña, Nicasio

Iglesias Casal, Ramona

Jurado Luque, Javier Luis

Lede Abal, Emilio

Leiva Piñeiro, Asterio

Lorenzo Vila, Enrique

Martínez Álvarez-Nava, Manuel

Morales Fernández, Manuel

Muñoz Rodríguez, Rafael Luis

Noche García, Roberto Carlos

Novoa Freitas, María Teresa

Ortiz Rey, Severino Manuel

Pazo García, Ricardo

Pérez Gómez, Carlos Enrique

Pérez Mestre, Jorge César

Pérez Muras, Constantino

Peris Salom, Mario

Quintanilla Marful, Álvaro

Raña Barreiro, Fernando

Rejas Suárez, Patricia

Relova Quinteiro, Roberto Francisco

Rocha Álvarez, Antonio

Rodríguez Fernández, Pablo

Ruiz Martínez, Sara

Salguero Núñez, María Nieves

Silva Bóveda, Cristian

Torres Estarque, Ana María.

Torres Estarque, María Josefa.

Troya Navarro, Carlos Alejandro

Valverde Corrales, Esteban

Vaqueiro Rodríguez, Ana

Varela Guzmán, María Lorena

Vélez Pérez, Marta

Viceiro Filgueira, Javier

Vicente Monzó, Jesús

Villar del Saz Pardo, Juan Carlos

Yebra Rivera, Rafael Salvador

Musicoloxía

Improvisación

Musicoloxía

Repertorio con Piano para Instrumentos e Voz

Vento-Madeira, Fagot

Composición

Canto, Xefa do Departamento

Composición

Canto

Repertorio con Piano para Instrumentos e Voz

Composición, Xefe do Departamento

Vento-Metal, Trompeta

Percusión, Xefe do Departamento

Piano

Musicoloxía, Xefe do Departamento

Composición

Repertorio con Piano para Instrumentos e Voz

Vento-Metal, Tuba

Composición

Corda, Viola

Repertorio con Piano para Instrumentos e Voz

Guitarra

IMTP, Xefa do Departamento

Produción e Xestión

Guitarra, Xefa do Departamento

Conxunto, Xefa do Departamento

Vento-Madeira, Clarinete

Composición

Piano

Piano

Produción e Xestión

Musicoloxía

Musicoloxía

Vento-Madeira

Vento-Metal, Trompa, Xefe do Departamento

Corda, Violín

Vento-Madeira, Frauta

Música Antiga, Intrumentos de Corda P. do R. e Barroco

Vento-Madeira, Clarinete

Canto

Repertorio con Piano para Instrumentos e Voz

Vento-Madeira, Óboe, Xefe do Departamento

Repertorio con Piano para Instrumentos e Voz

Percusión

Repertorio con Piano para Instrumentos e Voz

Corda, Violín

Corda, Violonchelo, Xefe do Departamento

Vento-Madeira, Frauta

Piano, Xefa do Departamento

Producción e Xestión, Xefe do Departamento

Guitarra

Repertorio con Piano para Instrumentos e Voz, Xefe do Departamento

Música Antiga, Viola da Gamba, Xefa do Departamento

Improvisación

IMTP

Corda, Violonchelo

Pedagoxía, Xefa do Departamento

Vento-Madeira, Saxofón

Vento-Madeira, Clarinete

Improvisación

Pedagoxía

Violín

Vento-Metal, Trompeta

Vento-Metal, Trombón

Corda, Contrabaixo

Vento-Madeira, Saxofón

DEPARTAMENTOS

PAS

Moralejo Gómez, José Ramón

Rouco Pacheco, Antonio

Lago Lago, Josefina

Salgado Diz, Eduardo

Vivas Fuentes, José Manuel

Juncal Pereira, Ana

Pereira de Sousa, Idalina

Quinteiro Rey, Maria del Carmen

Administrativo

Administrativo

Conserxe

Conserxe

Conserxe

Servizos

Servizos

Servizos